Poznaj uczelnie sportowe (AWF-y) w Polsce

Estimated read time 7 minut czytania

Masz w planach studia sportowe? CasinoSport.pl przedstawia trzy największe polskie uczelnie sportowe, kształcące przyszłych sportowców i nie tylko. Oto uczelnie wychowania fizycznego w Polsce

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Adres: Katowice ul. Mikołowska 72A

Kształcenie katowickie w kierunku wychowania fizycznego działało od roku 1952 jako Technikum Wychowania Fizycznego, przekształcone później w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Status uczelni został nadany w 1970 r. – powstała wtedy Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, która w 1979 r. została przekształcona w Akademię Wychowania Fizycznego.

2. AWF w Katowicach kształci ok. 5000 studentów.

Uczelnia ma trzy wydziały: Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii oraz Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką.

Kierunki na Wydziale Wychowania Fizycznego: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowi publicznym, Helath Trainer w języku angielski, Trener Osobisty z Dietetyką Sportową.

Kierunki na Wydziale Fizjoterapii: Fizjoterapia, Odnowa Biologiczna.

Kierunki na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką: Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Znani absolwenci AWF w Katowicach, to m.in. Robert Korzeniowski, Anita Włodarczyk, Arkadiusz Skrzypaszek, Justyna Kowalczyk.

Patronem katowickiej AWF jest Jerzy Kukuczka – najlepszy polski taternik, alpinista i himalaista. Tak więc, uczelni przyświeca idea wytrwałości i dążenia do wielkich celów. Uczelnia już od 6-ciu lat cieszy się pierwszym miejscem, jako najlepsza uczelnia sportowa w Polsce w prestiżowym Rankingu „Perspektyw”. Szczególnie wyróżnione zostały dwa kierunki: Wychowanie Fizyczne oraz Fizjoterapia, które ogłoszono najlepszymi kierunkami w kraju. AWF w Katowicach stawia na rozwój i innowację, a swoją ofertę poszerza o nowe, atrakcyjne kierunki, takie jak Health Trainer czy Odnowa Biologiczna. Studenci AWF osiągają sukcesy w zawodach różnych dziedzin za równo w Polsce, jak i za granicą. Katowickie AWF posiada również kilkanaście Pracowni, m.in. Pracownię Badań Czynnościowych Człowieka, Pracownię Siły i Mocy Mięśniowej czy też Pracownię Biomechaniki. Pracownie te prowadzą rozwinięte badania przy użyciu nowoczesnych sprzętów, a ich celem jest dokładna diagnostyka oraz odnalezienie nowych metod treningu.

Ciekawostka

AWF w Katowicach przygląda się dokładniej tematyce Life-Balance, organizując specjalne konferencje poświęcone tym zagadnieniom. Dotychczas odbyły się trzy spotkania poświęcone równowadze życiowej i procesowi starzenia się.

klub Gedania Gdańsk wystawa
Fragment wystawy w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, na 100-lecie klubu Gedania Gdańsk  > Na temat wystawy

2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Adres: Gdańsk ul. Kazimierza Górskiego 1.

Kształcenie gdańskie w kierunku wychowania fizycznego działało od 1952 r., jako Technikum Wychowania Fizycznego, przekształcone kilka lat później w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Status uczelni został nadany w 1969 r. i powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, która w 1981 r. przekształciła się w Akademię Wychowania Fizycznego. W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana i uczelni nadano tytuł Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

AWFIS w Gdańsku kształci 4200 studentów.

Uczelnia ma dwa wydziały: Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Wychowania Fizycznego.

Kierunki AWFIS: Wychowanie Fizyczne, Sport, Terapia Zajęciowa, Trener Personalny i Fitness, Dietetyka w Sporcie i Rekreacji, Turystyka i Hotelarstwo, Diagnostyka Sportowa, Kosmetologia, Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie w Sporcie.

Znani absolwenci, to m.in. Anna Rogowska, Alicja Fiodorow, Adam Korol, Leszek Blanik.

Patronem AWFIS jest Jędrzej Śniadecki – polski lekarz, chemik i naukowiec, znany ze swojego zaangażowania w badania laboratoryjne, leczenia oraz nauki nowych pokoleń. Uczelni przyświeca idea dobrego i mądrego kształcenia. AWFIS posiada wiele nowoczesnych obiektów wyposażonych w specjalistyczne, najnowsze sprzęty. To, co wyróżnia ją na tle innych uczelni to Narodowe Centrum Żeglarstwa. To wielofunkcyjny ośrodek, którego zadaniem jest kształcenie w kierunku nie tylko żeglarstwa, ale także ogólnie sportów wodnych, jak i rozpowszechnianie zainteresowania i wiedzy w tym zakresie. AWFiS rozwija swoją ofert, kierując ją do szerokiego grona odbiorców. Wśród kierunków można znaleźć Sprawność Fizyczną w Siłach Specjalnych lub Terapię Zajęciową. AWFIS prowadzi aktywną współpracę z zagranicznymi uczelniami, co daje studentom możliwość szerszego rozwoju. Na terenie akademii znajduje się Centrum Laboratoryjne, w skład którego wchodzą m.in. Laboratorium Genetyki oraz Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego.

Ciekawostka

Absolwentem gdańskiej AWFIS jest słynny polski komentator sportowy Dariusz Szpakowski. Ten fenomenalny komentator relacjonował m.in. mecze piłki nożnej, Igrzyska Olimpijskie, a jego głos znają chyba wszyscy Polacy.

Kazimierz Deyna Legia Warszawa pomniki sportowców w Warszawie
Kazimierz Deyna, słynny piłkarz. Pomnik przed stadionem Legii Warszawa > Pomniki sportowców w Warszawie

3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Adres: Warszawa, ul. Marymoncka 34.

Uczelnia powstała w 1929 r. z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. W 1938 r. został on przekształcony w wojskową Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1949 r. Akademia została przekształcona w uczelnię cywilną im. gen. Karola Świerczewskiego. Dopiero rok 1990 przyniósł jej powrót do nazwy z 1938 roku.

AWF w Warszawie ma ok. 4 tys. studentów.

Uczelnia ma trzy wydziały: Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

Kierunki na Wydziale Wychowania Fizycznego: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja.

Kierunki na Wydziale Rehabilitacji: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Terapia Zajęciowa.

Kierunki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej: Fizjoterapia, Kosmetologia, Sport, Terapia Zajęciowa, Trener Personalny, Wychowanie Fizyczne, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne i Taniec.

Znani absolwenci, to m.in. Tadeusz Ślusarski, Otylia Jędrzejczak, Mateusz Kusznierewicz i Grzegorz Kotowicz.

Uczelnia przeszła wiele burzliwych przemian i transformacji. Inicjator projektu – Marszałek Józef Piłsudski – stawiał ogromny nacisk na wychowanie fizyczne i sportowe zaangażowanie. Założony w 1929 r. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego miał na celu kształcenie i przygotowywanie młodzieży do zawodów sportowych oraz badanie naukowe nad sprawnością fizyczną. W czasie II Wojny Światowej na teranie akademii stacjonowały niemieckie wojska Luftwaffe. Wyposażenie, cenne badania, księgi i sprzęt sportowy zostały zniszczone. Na szczęście, po wojnie uczelnię odbudowano i przywrócono do życia. Dziś cechuje się ona za równo długą historią i odwołaniem do tradycji, jak i nowoczesnością i ukierunkowaniem na rozwój i przyszłość. Uczelnia oferuje możliwości praktyk zagranicznych, dzięki międzynarodowej współpracy. Co ciekawe, AWFIS oferuje swoje wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Studenci mogą liczyć na pomoc i zrozumienie w tym zakresie. Uczelnia posiada również własne Centralne Laboratorium Badawcze pełne nowoczesnej aparatury i sprzętów pomiarowych.

Ciekawostka

AWF szczyci się wyglądem i rozplanowaniem budynku. Na terenie akademii znajdują się rzeźby i pomniki, które nadają otoczeniu atmosfery dawnych lat oraz charakterystycznego uroku. Budynek uczelni był inspiracją wielu malarzy i artystów.

Kolejne uczelnie wychowania fizycznego w Polsce:

> Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (AWF w Krakowie).

> Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF Poznań).

> Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

> Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF Poznań)

Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce: (c) CasinoSport.pl

Zobacz też:
> Sport wyczynowy

Tematy pokrewne