Najpiękniejsze kolędy polskie – słowa kolęd

Estimated read time 7 minut czytania

Najbardziej znane kolędy polskie słowa kolęd do zaśpiewania w rodzinnym gronie w Wigilię świąt Bożego Narodzenia i podczas świąt

Najbardziej znane polskie kolędy

1. Wśród nocnej ciszy
2. Bóg się rodzi
3. Dzisiaj w Betlejem
4. Jezus malusieńki
5. Lulajże Jezuniu
6. Pójdźmy wszyscy do stajenki
7. Przybieżeli do Betlejem
8. Gdy się Chrystus rodzi

święty Mikołaj polskie kolędy słowa kolęd Wigilia Boże Narodzenie
Polskie kolędy słowa kolęd na Wigilię i Boże Narodzenie

Wśród nocnej ciszy – słowa kolędy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

choinka zwierzęta zima Boże Narodzenie
Boże Narodzenie, to szczególny okres roku. Popularne kolędy słowa kolęd do zaśpiewanie nie tylko w Wigilię

Bóg się rodzi – słowa kolędy

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony – okryty chwałą,
śmiertelny – Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.

A Słowo…

W nędznej szopie urodzony,
żłób mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
witać Go przed bogaczami!

A Słowo…

Potem i króle widziani
cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami.

A Słowo…

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.

A Słowo…

noc Trzej Królowie wielbłądy gwiazda betlejemska
Gwiazda betlejemska prowadzi Trzech Królów do celu

Kolędy polskie słowa: Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi…

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi…

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi…

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi…

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie

Chrystus się rodzi…

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony

Chrystus się rodzi…

kolędowanie polskie kolędy słowa kolęd Wigilia Boże Narodzenie
Wspólne kolędowanie. Polskie kolędy słowa kolęd na Boże Narodzenie

Jezus malusieńki – słowa kolędy

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli.

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje.

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

polskie kolędy słowa kolęd Wigilia Boże Narodzenie
Tradycja kolędowania i śpiewania kolęd podczas świąt Bożego Narodzenia jest nadal popularna

Lulajże Jezuniu – słowa kolędy

1. Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
Lulajże…

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże…

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże…

święty Mikołaj biegnie śnieg zima
Święty Mikołaj biegnie, bo zapomniał prezentów?

Pójdźmy wszyscy do stajenki – słowa kolędy

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany,
Od Patryjarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3. Witaj, Dziecinko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj Jezu nam zjawiony:
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

6. O, szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie?
Czego ojcowie żądali,
Byście pierwsi oglądali.

7. O Jezu nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie
Przekładasz nędzę, ubóstwo,
I wyniszczesz swoje Bóśtwo?

Trzej Królowie stajenka Jezusek
Trzej Królowie, stajenka i nowo narodzony Jezusek. Polskie kolędy słowa kolęd nawiązują do tego wydarzenia

Przybieżeli do Betlejem – słowa kolędy

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze:
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!
Oddali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości…

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli: Co to będzie za Dziecię?

Chwała na wysokości…

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
trzej królowie podarunki oddają.

Chwała na wysokości…

I anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.

Chwała na wysokości…

Poznali Go Mesjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

Chwała na wysokości…

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.

Chwała na wysokości…

święty Mikołaj renifer Boże Narodzenie
Święty Mikołaj, renifer, śnieg. Radość ze świąt Bożego Narodzenia

Polskie kolędy: Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria…

3. „O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy”.

Gloria…

4. „Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski”.

Gloria…

Polskie kolędy słowa w CasinoSport.pl

Zobacz też:
> Ciekawostki o kolędach
> Boże Narodzenie ciekawostki

Tematy pokrewne